Każde ubezpieczenie, w tym ubezpieczenia zdrowotne w czasie świadczenia pracy za granicą , jest ono zawsze obowiązkowe. Jeżeli pracowałeś albo właściwie Twoja praca w Holandii dobiega już końca, to masz szansę na zwrot ubezpieczenia za rok 2019 zwrotu. Jest to tzw. zwrot dodatku, dofinansowania, określanego po holendersku jako ”zorgtoeslag”. Jak możesz uzyskać taki zwrot? O tym w poniższym artykule.

Czym jest dodatek- zorgtoeslag?

Zorgtoeslag jest to udzielane świadczenie w formie dodatku do ubezpieczenia. Dodatek ten należny jest za każdy pełny przepracowany miesiąc, oczywiście z którego zostały potrącone (odprowadzone) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, którzy nie przekroczyli progu dochodowego ustalonego corocznie przez urząd holenderskie urzędy pracy.

Kto może skorzystać ze zwrotu dodatku?

Zwrot ubezpieczenia Holandia – swoim zasięgiem obejmuje wszystkie osoby, których łączny dochód, zarówno z Holandii, jak i w innych europejskich krajach, nie przekroczył w 2019 roku- kwoty 29 500 € (przy wniosku indywidualnym) albo nie przekroczył progu dochodowego sięgającego: 38 500 € dochodu (przy składaniu wspólnego wniosku).
Ponadto, wszystkie osoby pracujące i równocześnie kończące pracę w Holandii, powinny bezwzględnie zamknąć swój dodatek do ubezpieczenia. W przeciwnym razie urząd może w dalszym ciągu nienależnie wypłacać dodatek, a następnie upomnieć się o jego zwrot w postaci wezwania do zapłaty wraz z czekiem i to nawet po upływie kilku lat od daty zakończenia pracy, np. w Holandii. Co więcej, zwrot takiego ubezpieczenia wynosi maksymalnie do 99 € – za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia.

Dokładniejsze wyliczenia zwrotu dodatku

Maksymalna kwota dodatku, jak już zostało wspominanie wcześniej- jest to maksymalnie 99 €. Według dokładniejszych urzędniczych wyliczeń, bo w skali rocznej sam zwrot odpowiednio wynosi: 1188 € na rok dla osób indywidualnych. Z kolei dla partnerów został on ustalony na kwotę ok. 192 €, czyli 2304 € na rok . Wysokość dodatku zależna jest od uzyskanych dochodów w państwie, w którym odprowadzane są lub były- składki partnera.

Ważne: Dokumentem poświadczającym okresy ubezpieczenia jest specjalna polisa, zamiennie przyjmowane są też przez biura rachunkowe, urzędy, jednak na ryzyko, odpowiedzialność interesanta tzw. ”salarisy”, ale nich również musi zostać wykazane- czynne odprowadzanie składek ubezpieczeniowych w Holandii.

Uwaga!: 
Niestety, kopia karty klienta, pochodząca z ubezpieczalni nie jest wystarczającym dokumentem dla urzędu skarbowego, który decyduje w kwestii- zwrot ubezpieczenia Holandia.

Jakie są terminy na złożenie wniosku o zwrot dodatku?

Wszystkie wnioski dotyczące zwrotu dodatku na ubezpieczenia (za jeden rok wstecz- Zorgtoeslag 2019), muszą trafić do Holandii przed upłynięciem terminu 31.08.2020. Z kolei holenderskie urzędy mają czas na wydanie odpowiednich decyzji do dnia: 31.12.2020 r. Urząd może wypłacać świadczenie w comiesięcznych równych ratach albo może dokonać jego jednorazowej wypłaty na koniec roku kalendarzowego. Oczywiście tutaj, jest to także zależne od daty złożenia stosownego wniosku przez Ciebie albo Twojego partnera, Cię reprezentującego siebie i Ciebie w urzędzie.

Uwaga!: Termin ten może zostać dodatkowo wydłużony do czasu wydania dla osoby zainteresowanej bądź partnerów- końcowej decyzji podatkowej tzw. ”Aanslag za rok 2019”.

Podsumowując krótko, jeżeli pracowałeś za granicą lub też w samej Holandii i jesteś zainteresowany sprawą i jej aspektem – zwrot ubezpieczenia Holandia , w tym celu powinieneś udać się do księgowej, która pracuje w biurze rachunkowym. Tam na miejscu otrzymasz dalsze informacje, np.: czy masz prawo do otrzymania zwrotu, poznasz dalsze szczegóły wymaganych dokumentów, a także uzyskasz odpowiednie wsparcie i ewentualne reprezentowanie Ciebie w tej sprawie w urzędzie.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute a sezonowość: Kiedy i gdzie szukać najlepszych ofert w zależności od pory roku

Planowanie podróży często wiąże się z wyborem odpowiedniego momentu, aby skorzystać z najl…