Związki chemiczne wykorzystywane w różnych działach gospodarki produkowane są przez zakłady przemysłu chemicznego. Obecnie zapotrzebowanie na surowce chemiczne jest ogromne i ciągle wzrasta. Jest to związane z dynamicznym rozwoju przemysłu, który potrzebuje coraz więcej chemicznych komponentów. Firmy takie jak www.centro-chem.pl zamują się przechowywaniem surowców w odpowiednich warunkach oraz ich transportem do zakładów. Dystrybucja jest bardzo ważna, ponieważ zarówno niewłaściwe magazynowanie jak i niezabezpieczony transport prowadzą do obniżenia jakości substancji chemicznych, a nawet stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Zastosowanie alkoholi

Wśród alkoholi największe znaczenie dla gospodarki mają etanol i metanol. Są to alkohole stosowane na dużą skalę w różnych procesach. Alkohol etylowy wykorzystuje się w przemyśle spożywczym do produkcji trunków wysokoprocentowych oraz aromatów do ciast. W postaci nieoczyszczonej (przemysłowej) nie jest przeznaczony do spożycia, jednak stosuje się go do produkcji farb, tworzyw sztucznych i barwników. Stanowi również składnik rozpuszczalników. Alkohol metylowy również jest stosowany jako rozpuszczalnik w reakcjach syntezy organicznej. Ponadto wykorzystuje się go w produkcji leków i substancji pomocniczych.

Gdzie stosuje się azotany?

Azotany tworzą bardzo liczną grupę związków chemicznych, które wykorzystuje się w różnych dziedzinach. Przede wszystkim stanowią najpowszechniej stosowane nawozy mineralne, które dostarczają roślinom substancje pokarmowe niezbędne do wzrostu. Dzięki nawożeniu azotanami dochodzi do zwiększenia plonowania oraz urodzajności. Co ciekawe, sole kwasu azotowego znalazły zastosowanie również jako materiały pirotechniczne i wybuchowe w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Związki azotu wykorzystuje się także w syntezie leków. To właśnie azotany są jednymi z najstarszych leków przyjmowanych przez osoby zmagające się z chorobami serca. Łącząc się z gliceryną tworzą bardzo popularny lek – nitroglicerynę. Kwasy stosuje się również do produkcji barwników.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Zdrowie

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Rola taxi w turystyce miejskiej i promowanie lokalnych atrakcji

Taxi, często postrzegane jedynie jako praktyczny środek transportu, odgrywają znaczącą rol…