Dom Bez kategorii Czy w trybie ewidencyjnym potrzebne jest ustalanie granic?

Czy w trybie ewidencyjnym potrzebne jest ustalanie granic?

6 min odczyt
0
0
397

Od 2013 r. wprowadzone zostało ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych niejako mocno uproszczony tryb „rozgraniczenia” z przeznaczeniem wyłącznie dla celów zakładania, modernizacji lub aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Do tego czasu ewidencja była traktowana jako rejestr stanów prawnych i faktycznych przedstawiających dane ewidencyjne a nie jako instytucja tworząca te stany.

Jest to zasada utrwalona przez orzecznictwo sądowe, które precyzuje, że ewidencja gruntów i budynków jest tylko zbiorem informacji odzwierciedlającym aktualny stan prawny danej nieruchomości. Postępowanie mające na celu aktualizację operatu ewidencyjnego ma charakter rejestrowy, czyli wtórny względem zdarzeń prawnych, z których wynikają zmiany danych podlegających ujawnieniu w ewidencji. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje bowiem poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Dokonuje się jej niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Od 2013 r. wprowadzone zostało ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych niejako mocno uproszczony tryb „rozgraniczenia” z przeznaczeniem wyłącznie dla celów zakładania, modernizacji lub aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Do tego czasu ewidencja była traktowana jako rejestr stanów prawnych i faktycznych przedstawiających dane ewidencyjne a nie jako instytucja tworząca te stany.

Jest to zasada utrwalona przez orzecznictwo sądowe, które precyzuje, że ewidencja gruntów i budynków jest tylko zbiorem informacji odzwierciedlającym aktualny stan prawny danej nieruchomości. Postępowanie mające na celu aktualizację operatu ewidencyjnego ma charakter rejestrowy, czyli wtórny względem zdarzeń prawnych, z których wynikają zmiany danych podlegających ujawnieniu w ewidencji. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje bowiem poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Dokonuje się jej niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Ewidentnym dowodem na to, że ewidencja gruntów od chwili jej utworzenia przede wszystkim dokumentuje granice użytkowania gruntów jest historyczny już akt z 31 października 1956 r. zarządzenie Ministrów: Gospodarki Komunalnej, Finansów i Skupu w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami oraz ustalania w związku z tymi zmianami wymiaru podatku gruntowego i obowiązkowych dostaw. We wstępie tego aktu znalazło się stwierdzenie, że do ewidencji wpisuje się wszelkie zmiany zgłoszone przez zainteresowanych np. w związku z umowami prywatnymi co do osoby właściciela i osób władających gruntami. Powołuje się komisje, które mają tropić wszelkie przypadki formalnych, i nie tylko, przewłaszczeń w celu unikania podatków i obowiązkowych dostaw. Taki był i jest główny cel ewidencjonowania władania i własności nieruchomości w katastrze zwanych działkami.

Reklama: Geodeta Sicienko

Ewidentnym dowodem na to, że ewidencja gruntów od chwili jej utworzenia przede wszystkim dokumentuje granice użytkowania gruntów jest historyczny już akt z 31 października 1956 r. zarządzenie Ministrów: Gospodarki Komunalnej, Finansów i Skupu w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami oraz ustalania w związku z tymi zmianami wymiaru podatku gruntowego i obowiązkowych dostaw. We wstępie tego aktu znalazło się stwierdzenie, że do ewidencji wpisuje się wszelkie zmiany zgłoszone przez zainteresowanych np. w związku z umowami prywatnymi co do osoby właściciela i osób władających gruntami. Powołuje się komisje, które mają tropić wszelkie przypadki formalnych, i nie tylko, przewłaszczeń w celu unikania podatków i obowiązkowych dostaw. Taki był i jest główny cel ewidencjonowania władania i własności nieruchomości w katastrze zwanych działkami.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Wolumetria a męska twarz: specyfika i zastosowanie

Choć wolumetria twarzy kojarzona jest głównie z kobietami, coraz więcej mężczyzn decyduje …