Dom Bez kategorii Budownictwo mieszkalne a potrzeba działań społecznych

Budownictwo mieszkalne a potrzeba działań społecznych

4 min odczyt
0
0
1,701

Niewątpliwie w Polsce powinniśmy podejmować złożone i długoterminowe działania mające na celu poprawy stanu wsi, budynków i przyrody. Inne kluczowe pytania to: poprawa warunków życia mieszkańców i tworzenie możliwości rozwoju dla całych dzielnic, osiedli mieszkaniowych, miast i regionów. W przeciwnym razie napotkają problemy wynikające z zużywania się zarówno w sensie technicznym, jak i moralnym oraz aspekcie wartości energetycznej budynków, które będą generować rosnące obciążenie kosztami dla użytkowników.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Źródłem problemów jest między innymi rosnący koszt utrzymania obecnie używanego mieszkania, rosnące koszty energii i straty ciepła wynikające z zużycia przedmiotów. Warto podkreślić, że w innych krajach europejskich waloryzacja prefabrykatów używanych do budowy mieszkań została przeprowadzona w drodze remontu lub modernizacji, zakres sugerowanych działań był intensywnie konsultowany z mieszkańcami, odbywały się rozmowy z lokatorami i niektórzy z nich zostali wybrani jako osoby kontaktowe. To była podstawa planowania kolejnośi działań w procesie inwestycyjnym.

W tym celu opracowano specjalne programy by wspierać przedsięwzięcie zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Plan został zrealizowany w ścisłej współpracy i porozumieniu z mieszkańcami dzielnic.

W Finlandii wpływ badanych użytkowników pod względem zużycia energii (11%) i okazało się, że tak jest nieistotne. Ale badania N. Djurica i V. Novakovicha dostarczyły dowodów na to zużycie energii elektrycznej zależy od poziomu jej zużycia w danym budynku, tj. liczby użytkowników i częstotliwość wyłączania wentylatorów. Analiza badania potwierdziła, że sama wentylacja pomieszczeń ma decydujący wpływ zużycie energii w budynku. O.S. Guerra złożyła zapytanie dotyczące pytania o zużycie energii – pocztą – i nie uzyskała wystarczającej próbki do dalsze analizy. Błędem było nie tylko opracowanie kompleksowego dochodzenia, składającego się z dużej liczby pytań (jak stwierdziła sama autorka zapytania) ale także do korzystania z poczty w celu wykonania zadania.

Komentarze
  • Branża nieruchomości a nowoczesne aplikacje

    Ciekawą formę wynajmu i dorywczego zarobku oferują nowe start upy w postaci aplikacji. Air…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Badanie skaningiem akustycznym jako metoda badań nieniszczących

Czym jest badanie skaningiem akustycznym? Badanie skaningiem akustycznym jest jedną z meto…