newluk.pl | Nowe spojrzenie na przekaz | Luke Nowak .:2014

Moje prace

Spójrz i napisz, co możemy zrobić wspólnie.

Wszystkie materiały bazowe, wydruki koszulek, plakatów, czy fotografie można zamówić pisząc do mnie.

Projektowanie

Kilka słów o fascynacji.

WIZJA
WIZJA

Myśl jest wszystkim.

Pomysł to najważniejszy krok w kierunku realizacji. Bez znaczenia czy dotyczy przyszłego obrazu, fotografii, czy też filmu.

Poszukiwania wymagają otwartego, pozbawionego schematycznego myślenia umysłu. Pomóc może spacer, ale i wejście na ośmiotysięcznik. Nie ma sprawdzonych dróg jeśli chodzi o potencjał kreatywności.

Brak rutyny, odsunięcie granicy bezpieczeństwa nie są może przyjemne, nie są z pewnością tym, czego uczy nas obecny paradygmat społeczny, a jednak zmiana wydaje się jedynym stałym elementam, na którym, przewrotnie, możemy się oprzeć.

KREACJA
KREACJA

Pot pracy.

Rzeczywistość jest zbudowana według ściśle określonych praw. Jej opisu poszukuje człowiek od samych początków istnienia. Bez znaczenia czy zakres wiedzy dotyczy biologii (tego jak patrzymy, słyszymy, czujemy), fizyki (częstotliwości przekazu i ośrodka w jakim się znajduje), czy matematyki (geometrycznych zasad postrzegania i budowy natury).

Każda część rzeczywistości wymaga zbadania, ale by przełożyć wizję na rzeczywistość potrzebna jest nie tylko znajomość zasad działania, tu również potrzeba zaufania do aktu kreacji.

Doskonałe zrozumienie założeń przekazu, powinno się więc zbiec z wewnętrznym poczuciem tematu.

WCIELENIE
WCIELENIE

Finał.

W dobie medialnego zalewu dobór odpowiedniego środka komunikacji staje się podstawowym wymogiem. Rynek zmienia się błyskawicznie. Świadomość ludzi rośnie, a wraz z nią nie tylko wymogi wizualne, ale przede wszystkim coraz wyżej stawiana poprzeczka informacji.

Dobry projekt, czy produkt stają się niczym jeśli nie niosą ze sobą wartości naddanej. Wartości, którą społecznie określamy jako edukacja.

Aby wyrównać dług, jaki zaciągamy wdzierając się informacją w przestrzeń publiczną, reklamując produkt czy usługę, powinniśmy czuć się zobowiązani ofiarować człowiekowi, co będzie służyło poprawie warunków życia nas wszystkich.

O mnie

Stale poszukuję nowych wyzwań.


Łukasz Nowak

Od dziecka uczymy się poznawania otaczającej rzeczywistości. W tym czasie obieramy również drogę swoich zainteresowań.

Ja od najmłodszych lat rysowałem, od 12-ego roku życia fotografowałem, rok później wywoływałem czarno-białe zdjęcia w ciemni. W wieku 15-stu lat zrobiłem pierwszą stronę internetową wyświetlającą moje wiersze.

W szkole średniej zafascynowała mnie animacja, a zaraz później film. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu zająłem się grafiką zawodowo.

Czas mija, a przez pryzmat mojego powołania coraz dokładniej oglądam podszewkę świata. Im więcej widzę i rozumiem, tym skuteczniej potrafię prezentować informację w formie klarownego przekazu.


Kontakt